strefaprojekt.pl
Home projekt przyłącza kanalizacyjnego
Email

Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej (vel: przyłącza kanalizacyjnego, przykanalika sanitarnego)

 

DEFINICJA

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków definiuje przyłącze kanalizacyjne jako: „odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej”.

W praktyce na terenie Warszawy i większości gmin podwarszawskich istotnym pozostaje pierwsza część powyższej definicji. Poza wyjątkowymi sytuacjami właściciele (lub/i eksploatatorzy) sieci zazwyczaj wymagają usytuowania co najmniej jednej studzienki rewizyjnej w granicach nieruchomości „odbiorcy usług” - czyli na terenie Waszej posesji. Przyłączem kanalizacyjnym w świetle w/w Ustawy będzie tu odcinek przewodu pomiędzy siecią uliczną a pierwszą studzienką rewizyjną patrząc od strony budynku. Pozostały odcinek przewodu, tj. od studzienki do instalacji wewnętrznej w budynku jest zaliczany jako element tejże instalacji.

 

TYPY, MATERIAŁY

Rodzaj przyłącza kanalizacyjnego zależy przede wszystkim od typu systemu kanalizacyjnego zastosowanego na Waszym osiedlu (w Waszej ulicy). W zależności od typu kanału ulicznego na Waszej posesji koniecznym będzie zastosowanie przyłącza:

- grawitacyjnego, jeśli kanał uliczny jest również twego typu - rozwiązanie najczęstsze, najprostsze i zwykle najtańsze; przewody zazwyczaj z tworzyw sztucznych, najczęściej są to rury z PVC klasy SN8 o średnicy Dz160mm; studzienki rewizyjne również z tworzyw sztucznych o średnicy ok. 400mm;

- ciśnieniowego (tłocznego), jeśli w ulicy znajduje się przewód zbiorczy kanalizacji sanitarnej (kanał sanitarny tłoczny - kanalizacja ciśnieniowa) - rozwiązanie spotykane głównie na obszarach zabudowy ekstensywnej (rozproszonej) i o niekorzystnym ukształtowaniu terenu, wymagające zastosowania przydomowej przepompowni ścieków, zwanej też urządzeniem zbiornikowo-tłocznym (już wkrótce artykuł dotyczący doboru urządzeń); ścieki z instalacji wewnętrznej przewodami grawitacyjnymi spływają do przepompowni, a z niej są tłoczone przewodem z tworzyw sztucznych (zwykle PE o średnicy Dz50÷63mm) do ulicznego przewodu zbiorczego;

- podciśnieniowego, jeśli w ulicy znajduje się przewód zbiorczy systemu kanalizacji podciśnieniowej - rozwiązanie spotykane głównie na obszarach zabudowy ekstensywnej (rozproszonej) i o niekorzystnym ukształtowaniu terenu; na terenie posesji lokalizowana jest studzienka zbiorczo-zaworowa z zamontowanym wewnątrz zaworem opróżniającym; ścieki z instalacji wewnętrznej przewodami grawitacyjnymi spływają do studzienki zaworowej, z której poprzez automatycznie otwierany zawór opróżniający są zasysane do ulicznego przewodu zbiorczego;

 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ CZY ZGŁOSZENIE

Budowa przyłącza kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia właściwemu organowi.

 

KTO TO ROBI?

Z tym bywa różnie... Generalnie proces projektowy i wykonawczy przyłączy kanalizacyjnych spoczywa na właścicielu posesji - czyli na Tobie.

Niekiedy Gminy wychodzą mieszkańcom naprzeciw i do zlecenia na wykonanie projektu na kanał uliczny dodają opracowanie dokumentacji na przyłącza kanalizacyjne do poszczególnych posesji. Konsekwentnie - odnosi się to również do wykonawstwa (choć nie zawsze). Dotyczy to oczywiście ulic niezagospodarowanych, gdzie nie wykonano jeszcze pełnego uzbrojenia. I dotyczy to sytuacji, gdy terminy realizacje proponowane przez Gminę są do zaakceptowania… Koszty jakie się wówczas ponosi (w ramach partycypacji w całości inwestycji) są zwykle wyraźnie niższe niż przy indywidualnej realizacji.

 

PAMIĘTAJ

Opłaty za odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych zarządca sieci oblicza na podstawie zużycia wody - a więc, jeśli pobierasz wodę z wodociągu gminnego a nie z własnej studni, wysokość rachunku za ścieki zależy od wskazań wodomierza. Jeżeli zatem planujesz podlewać przydomowy ogródek z instalacji wewnętrznej zasilanej wodą „gminną” warto - w uzgodnieniu z gestorem sieci - zamontować podlicznik wody na odnodze instalacji prowadzącej do zaworu zlokalizowanego na zewnątrz budynku. Podlicznik ten wykaże, ile wody zostało na Twojej działce zamiast odpłynąć do kanału ulicznego.

 
Copyright © 2014 strefaprojekt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla themes

Teraz online:

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości