strefaprojekt.pl
Home projekt przyłącza wodociągowego
Email

Projekt przyłącza wodociągowego

 

DEFINICJA

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków definiuje przyłącze wodociągowe jako: „odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym”. Wodomierz główny może być zlokalizowany w budynku (w ogrzewanym pomieszczeniu) lub w studni wodomierzowej.

 

MATERIAŁY

Dla budynków jednorodzinnych stosuje się przewody z PE o średnicy Dz40mm ÷ Dz63mm.

 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ CZY ZGŁOSZENIE

Budowa przyłącza wodociągowego nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia właściwemu organowi.

 

KTO TO ROBI?

Generalnie proces projektowy i wykonawczy przyłączy wodociągowych spoczywa na właścicielu posesji - czyli na Tobie.

Niekiedy Gminy wychodzą mieszkańcom naprzeciw i do zlecenia na wykonanie projektu naprze wód wodociągowy w ulicy dodają opracowanie dokumentacji na przyłącza wodociągowe do poszczególnych posesji. Konsekwentnie – odnosi się to również do wykonawstwa (chociaż nie zawsze). Dotyczy to oczywiście ulic niezagospodarowanych, gdzie nie wykonano jeszcze pełnego uzbrojenia. I dotyczy to sytuacji, gdy terminy realizacje proponowane przez Gminę są do zaakceptowania… Koszty jakie się wówczas ponosi (w ramach partycypacji w całości inwestycji) są zwykle wyraźnie niższe niż przy indywidualnej realizacji.

 

PAMIĘTAJ

Opłaty za odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych zarządca sieci oblicza na podstawie zużycia wody - a więc, jeśli pobierasz wodę z wodociągu gminnego a nie z własnej studni, wysokość rachunku za ścieki zależy od wskazań wodomierza. Jeżeli zatem planujesz podlewać przydomowy ogródek z instalacji wewnętrznej zasilanej wodą „gminną” warto - w uzgodnieniu z gestorem sieci - zamontować podlicznik wody na odnodze instalacji prowadzącej do zaworu zlokalizowanego na zewnątrz budynku. Podlicznik ten wykaże, ile wody zostało na Twojej działce zamiast odpłynąć do kanału ulicznego.

 

SPECYFIKA PROJEKTU

Oprócz określenia przebiegu (lokalizacji) przyłącza wodociągowego w terenie oraz głębokości ułożenia rur przyłącza w projekcie zostanie podany dobór i lokalizacja wodomierza głównego dla Twojej posesji. Parametry wodomierza jak również jego umiejscowienie wynikają zarówno z warunków lokalnych (usytuowanie domu, rozkład pomieszczeń, liczba punktów <urządzeń> odbioru wody itp.) i zamierzeń Inwestora jak też ze szczegółowych wytycznych obowiązujących na danym terenie, tj. określanych przez danego zarządcę sieci wodociągowej.

 
Copyright © 2014 strefaprojekt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Free joomla themes

Teraz online:

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość